Machines metaalafdeling

Bij het metaalbedrijf zijn de volgende
machines tot onze beschikking.