Werken bij Multa bedrijven

Multa bedrijven biedt werk aan gehandicapte
en niet-gehandicapte werknemers

Openstaande vacatures voor begeleiders:

Op dit moment hebben we binnen Multa bedrijven geen openstaande vacatures.
Voor vacatures binnen Vanboeijen klik hier

Client-medewerkers / stagaires.

Binnen  al onze bedrijven hebben we  werkplekken beschikbaar voor cliënten.
Wij bieden werk aan mensen uit de volgende doelgroepen:

 • • Mensen met een psychische of verstandelijke beperking en een indicatie WLZ of WMO (W&D)
 • • Mensen die zelfstandig wonen, bijvoorbeeld met een PGB of uit een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking.

In samenwerking met elkaar wordt aan productie, scholing en arbeidstoeleiding doelen gewerkt.
Ook doorstroming naar de arbeidsmarkt is mogelijk door middel van praktijkgerichte trainingen / opleidingen.
Aan deze groep wordt een onkostenvergoeding uitgekeerd.Een belangrijk onderdeel van Multa bedrijven is het bieden van stages en trainingen aan mensen met en zonder een beperking.
Een aantal bedrijven zijn gecertificeerd leerbedrijf.
Een (deel)vak aanleren behoort tot de mogelijkheden.
Tevens bieden wij deze mogelijkheden ook voor re-integratie, werkervaringsplaatsen en stageplaatsen voor bepaalde niveau 2 en 3 opleidingen.

Hier vind je een overzicht van de  MBO-opleidngen en de niveau’s, waar het meubelbedrijf en metaalbedrijf leerbedrijf voor zijn en stageplaatsen voor beschikbaar zijn.

Er zijn mogelijkheden voor plaatsing bij de volgende bedrijfsonderdelen:

  • Metaalbedrijf
  • Hout en meubelbedrijf
  • Grafisch bedrijf
  • Transport & logistiek
  • Spoor 3

Voor meer informatie over werkplekken voor cliënten of stages kunt u contact opnemen met:
f.naber@multa.nl of telefonisch 0592 377114 / 06 13196539